5. Materi dan Tugas

SEMESTER I

TAHSIN DAN TAHFIDZ

TEMATIK TEMA 1

PPKN
Video Pembelajaran :-
Modul Pembelajaran :-
Tugas :
Tugas Kelas 5A
Tugas Kelas 5B
Tugas Kelas 5C

Bahasa Indonesia
Video Pembelajaran:
klik di sini
klik di sini

Modul Pembelajaran:
Tugas 1:
Tugas Kelas 5A
Tugas Kelas 5B
Tugas Kelas 5C
Tugas 2 :
Tugas Kelas 5A
Tugas Kelas 5B
Tugas Kelas 5C


IPA
Video Pembelajaran:
klik di sini

Modul Pembelajaran:-
Tugas
Tugas Kelas 5A
Tugas Kelas 5B
Tugas Kelas 5C

IPS
Video Pembelajaran :-
Modul Pembelajaran :-
Tugas
Tugas Kelas 5A
Tugas Kelas 5B
Tugas Kelas 5C

TEMATIK TEMA 2

PPKN
Video Pembelajaran : -
Modul Pembelajaran :
klik di sini
Tugas :
Tugas Kelas 5A
Tugas Kelas 5B
Tugas Kelas 5C

Bahasa Indonesia
Video Pembelajaran :-
Modul Pembelajaran :
klik di sini
Tugas 1:
Tugas Kelas 5A
Tugas Kelas 5B
Tugas Kelas 5C
Tugas 2:
Tugas Kelas 5A
Tugas Kelas 5B
Tugas Kelas 5C

IPA
Video Pembelajaran :-
Modul Pembelajaran :
klik di sini
Tugas 1 :
Tugas Kelas 5A
Tugas Kelas 5B
Tugas Kelas 5C
Tugas 2 :
Tugas Kelas 5A
Tugas Kelas 5B
Tugas Kelas 5C

IPS
Video Pembelajaran :-
Modul Pembelajaran :-
Tugas :
Tugas Kelas 5A
Tugas Kelas 5B
Tugas Kelas 5C

SBdP
Video Pembelajaran :
Modul Pembelajaran : 
klik di sini
Tugas :
Tugas Kelas 5A
Tugas Kelas 5B
Tugas Kelas 5C

TEMATIK TEMA 3

PPKN
Video Pembelajaran : -
Modul Pembelajaran :
Materi Pembelajaran
Tugas :
Kelas 5A
Kelas 5B
Kelas 5C

Bahasa Indonesia
Video Pembelajaran :
klik di sini
Modul Pembelajaran :
Tugas :
Tugas Kelas 5A
Tugas Kelas 5B
Tugas Kelas 5C

IPA
Video Pembelajaran :
klik di sini
Modul Pembelajaran :
klik di sini
Tugas :
Tugas Kelas 5A
Tugas Kelas 5B
Tugas Kelas 5C

IPS
Video Pembelajaran :-
Modul Pembelajaran :-
Tugas :
Tugas Kelas 5A
Tugas Kelas 5B
Tugas Kelas 5C

TEMATIK TEMA 4

PPKN
Video Pembelajaran : -
Modul Pembelajaran : -
Tugas :-

Bahasa Indonesia
Video Pembelajaran :
klik di sini
Modul Pembelajaran :
Tugas :
Tugas Kelas 5A
Tugas Kelas 5B
Tugas Kelas 5C

IPA
Video Pembelajaran :
klik di sini
Modul Pembelajaran :
Tugas :
Tugas Kelas 5A
Tugas Kelas 5B
Tugas Kelas 5C

IPS
Video Pembelajaran :-
Modul Pembelajaran :-
Tugas :-

SBdP
Video Pembelajaran :-
klik di sini
Modul Pembelajaran :-
Tugas :
Tugas Kelas 5A
Tugas Kelas 5B
Tugas Kelas 5C

TEMATIK TEMA 5

PPKN
Video Pembelajaran : 
klik di sini
Modul Pembelajaran :
Tugas :
Tugas Kelas 5A
Tugas Kelas 5B
Tugas Kelas 5C

Bahasa Indonesia
Video Pembelajaran :
klik di sini
Modul Pembelajaran :
klik di sini
Tugas :
Tugas Kelas 5A
Tugas Kelas 5B
Tugas Kelas 5C

IPA
Video Pembelajaran :
klik di sini
Modul Pembelajaran :
klik di sini
Tugas :
Tugas Kelas 5A
Tugas Kelas 5B
Tugas Kelas 5C

MATEMATIKA

A. BAB PECAHAN
Pembelajaran 1
Video Pembelajaran : 
klik di sini
Modul Pembelajaran : -
 Tugas : 
Tugas 5A
Tugas 5B
Tugas 5C

Pembelajaran  2 
Video Pembelajaran :
klik di sini
Modul Pembelajaran : -
Tugas :
Kelas 5A
Kelas 5B
Kelas 5C

Pembelajaran 3
Video Pembelajaran :
klik di sini
Modul Pembelajaran : -
Tugas :
Kelas 5A
Kelas 5B
Kelas 5C

Pembelajaran 4
Video Pembelajaran: 
klik di sini
Modul Pembelajaran : -
Tugas :
Kelas 5A
Kelas 5B
Kelas 5C

Pembelajaran 4
Latihan Ulangan Harian Matematika :
Kelas 5A
Kelas 5B
Kelas 5C

Pembelajaran 5
Ulangan harian Matematika :
Kelas 5A
Kelas 5B
Kelas 5C

B. KECEPATAN DAN DEBIT
1. SATUAN WAKTU
Video Pembelajaran :
klik di sini
Modul Pembelajaran :
Soal Penugasan
Tugas :
Kelas 5A
Kelas 5B
Kelas 5C

2. SATUAN PANJANG
Video Pembelajaran :
klik di sini
Modul Pembelajaran :
Soal Penugasan
Tugas :
Kelas 5A
Kelas 5B
Kelas 5C

3. KECEPATAN
Video Pembelajaran : 
klik di sini
Modul Pembelajaran :
Soal Penugasan
Tugas :
Kelas 5A
Kelas 5B
Kelas 5C

4. JARAK TEMPUH
Video Pembelajaran :
klik di sini
Modul Penugasan :
Soal Penugasan
Tugas : 
Kelas 5A
Kelas 5B
Kelas 5C

5. WAKTU TEMPUH
Video Pembelajaran : 
klik di sini
Modul Pembelajaran :
Soal Penugasan
Tugas : 
Kelas 5A
Kelas 5B
Kelas 5C  

6.  TANGGA VOLUME
Video Pembelajaran : 
klik di sini
Modul Pembelajaran : -
Tugas :
Tugas 5A
Tugas 5B
Tugas 5C

7. DEBIT
Video Pembelajaran : 
klik di sini
Modul Pembalajaran : -
Tugas :
Tugas 5A
Tugas 5B
Tugas 5C

8.VOLUME DAN WAKTU
Video Pembelajaran : 
klik di sini
Modul Pembelajaran :
klik di sini
Tugas :
Tugas 5A
Tugas 5B
Tugas 5C

C. PERBANDINGAN SKALA
Video Pembelajaran : 
klik di sini
Modul Pembelajaran :
klik di sini
Tugas :
Tugas kelas 5A
Tugas kelas 5B
Tugas kelas 5C
   

PJOK

A. BAB PERMAINAN BOLA BASKET
Video Pembelajaran :
klik di sini
Modul Pembelajaran :
klik di sini
Tugas : 
Tugas Kelas 5A, 5B, 5C


B. BAB GERAK DASAR NON LOKOMOTOR
Video Pembelajaran : -
Modul Pembelajaran : -
klik di sini
Tugas :
Tugas Kelas 5A, 5B, 5C

C. BAB GERAK DASAR 1
Video Pembelajaran :
klik di sini
Modul Pembelajaran :
klik di sini
Tugas :
Tugas Kelas 5A, 5B, 5C
Latihan Soal : 
Kelas 5A, 5B, 5C

D. BAB JENIS-JENIS OLAHRAGA 
Video Pembelajaran : -
Modul Pembelajaran : 
klik di sini
Tugas :
Tugas Kelas 5A, 5B, 5C

E. BAB GERAK DASAR 2
Video Pembelajaran : -
Modul Pembelajaran : -
Tugas : 
Tugas Kelas 5A
Tugas Kelas 5B
Tugas Kelas 5C    

PAI

A. Bab 1 (Q.S At Tiin)
Video Pembelajaran :
klik di sini
Modul Pembelajaran :
klik di sini
Tugas :
Tugas Kelas 5A, 5B, 5C

B. Bab 2 (Mengenal Nama-Nama Allah dan Kitabnya)
Video Pembelajaran : -
Modul Pembelajaran :
klik di sini
PPT Pembelajaran :
klik di sini
Tugas :
klik di sini
Pengumpulan Tugas :
Tugas kelas 5A
Tugas kelas 5B
Tugas kelas 5C

C. Bab 3 (Cita-citaku Menjadi Anak yang Sholih)
Video Pembelajaran : - 
Modul Pembelajaran : -
PPT Pembelajaran :
klik di sini
Tugas :


D. Bab 4 (Bulan Ramadhan yang Indah)
 Video Pembelajaran : -
Modul Pembelajaran : -

Tugas :

E. Bab 5 (Keteladanan Nabi dan Rasul Allah SWT)
Video Pembelajaran : - 
Modul Pembelajaran :

Tugas :
 

BAHASA INGGRIS

A. BAB PRONOUN SENTENCES
Video Pembelajaran :
klik di sini
Modul Pembelajaran :-
Tugas :
Tugas Kelas 5A, 5B, 5C

B. BAB SIMPLE PRESENT TENSE
Video Pembelajaran :
klik di sini
Modul Pembelajaran : 
klik di sini
Tugas :
Tugas kelas 5A, 5B, 5C


C. BAB PRESENT CONTINUOUS TENSE 
Video Pembelajaran : 
klik di sini
Modul Pembelajaran :
klik di sini
Tugas :
Kelas 5A
Kelas 5B
Kelas 5C

D. BAB HOBBIES
Video Pembelajaran : -
Modul Pembelajaran : 
klik di sini
Tugas :
Tugas Kelas 5A
Tugas Kelas 5B
Tugas Kelas 5C

Pembelajaran Speaking English 
Tugas :
Tugas Kelas 5A
Tugas Kelas 5B
Tugas Kelas 5C

E. BAB SCHOOL
Video Pembelajaran : -
Modul Pembelajaran :
Materi dan Tugas Kelas 5A
Materi dan Tugas Kelas 5B
Materi dan Tugas Kelas 5C
Tugas : 
Materi dan Tugas Kelas 5A
Materi dan Tugas Kelas 5B
Materi dan Tugas Kelas 5C  

BAHASA ARAB

A. BAB 1
Video pembelajaran : 
klik di sini
Modul Pembelajaran : 
klik di sini
Tugas :
Tugas Kelas 5A, 5B, 5C

B. BAB 2
Video pembelajaran :
klik di sini
Modul Pembelajaran : -
Tugas :
Tugas Kelas 5A,5B, 5C

C. BAB 3
Video Pembelajaran :
klik di sini

D. BAB 4
Video Pembelajaran :
klik di sini
Modul Pembelajaran : -
Tugas :
Tugas Kelas 5A
Tugas Kelas 5B
Tugas Kelas 5C
  

BAHASA JAWA

A. BAB PRASTAWA ALAM
Video Pembelajaran :
klik di sini
Modul Pembelajaran : -
Tugas :
Tugas 5A
Tugas 5B
Tugas 5C

B. BAB TEMBANG KINANTHI
Video Pembelajaran :
klik di sini
Modul Pembelajaran : -
Tugas :
Kelas 5A
Kelas 5B
Kelas 5C

C. MATERI PTS
Kisi Kisi PTS :
klik di sini

D. BAB WAYANG
Video Pembelajaran : -
Modul Pembelajaran : -
Tugas :
Tugas 5A
Tugas 5B
Tugas 5C

E. BAB UNGGAH UNGGUH BASA
Video Pembelajaran :
klik di sini
Modul Pembelajaran : -
Tugas :
Tugas 5A
Tugas 5B
Tugas 5C